Μινωϊκό -Θηραϊκό Πλοίο (1.500 π.Χ)


Τα πλοία των Μινωϊτών έχουν καμπυλωτό σχήμα, τόσο τα κωπήλατα όσο και τα ιστιοφόρα. Κάτι που μας παραπέμπει στην φιλοσοφία του τρόπου κατασκευής των πλοίων της Κρήτης

Με τέτοιου είδους, λοιπόν, θαυμαστά πλοία με τεράστιες κατά τους σύγχρονους ειδικούς, δυνατότητες ναυσιπλοΐας δηλαδή πλοία θαλασσοπόρα, που ήταν ικανά να ταξιδεύουν  στην ανοιχτή θάλασσα, να πελαγοδρομούν, καθώς και τις θαυμάσιες ικανότητες των ναυτικών που κωπηλατούν, χειρίζονται τα ιστία και μάχονται με μεγάλη ενεργητικότητα (κάτι που οφείλεται κυρίως στο ότι τα πληρώματα αυτά αποτελούν ελεύθεροι άντρες), το Μινωικό πλοίο αποτελεί “πλοίο σταθμό’’ στην ιστορία της ναυσιπλοΐας.

Τόσο αυτά τα πλοία καθώς  και το πάθος τους για περιπέτεια και ταξίδι κατέστησαν το θαλασσινό κράτος του Μίνωα, μια πανίσχυρη θαλασσοκράτειρα  δύναμη στην οποία όμως η μοίρα επιφύλαξε ένα τραγικό επίλογο.