Πεντηκοντόρος

ΒΑΣΗ : ΜΗΚΟΣ 200cm –ΠΛΑΤΟΣ 90cm-ΥΨΟΣ 70cm


Η πεντηκόντορος υπήρξε ένα πλοίο με την δική του ένδοξη ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Ανήκει στην οικογένεια των πολύκωπων πλοίων εκείνης της εποχής όπου μαζί με την τριακόντορο ξεχώρισαν στην αυγή μιας λαμπρής περιόδου ναυσιπλοΐας οργώνοντας τις θάλασσες του τότε γνωστού κόσμου.

Η πεντηκόντορος ήταν ένα κοίλο πλοίο δηλαδή ανοικτό (άφρακτο) χωρίς κατάστρωμα με στενόμακρη γάστρα ,καμπύλη πρύμνη και υπερυψωμένη κάθετη πλώρη.Στην πεντηκόντορο, όπως και σε όλα τα πλοία της εποχής εκείνης, ο τρόπος ναυπήγησης ήταν σχεδόν, ο ίδιος.

Πρώτα γινόταν το πέτσωμα του πλοίου με τα αμφίμητρα, τις επιγκενίδες (μαδέρια) με τα οποία έντυναν τα πλευρά του πλοίου, αφού αρχικά τοποθετείτο η τρόπιδα (καρίνα), η στείρα (το κοράκι της πλώρης), το ποδόστημα (το κοράκι της πρύμνης) και τέλος τα στραβόξυλα (νομείς ή εγκοίλια).

Τα ζυγά (καμάρια) ήταν οι εγκάρσιοι, δηλαδή δοκοί με τους οποίους έδεναν μεταξύ τους τα τοιχώματα του πλοίου. Τα ζυγά σε πολλές περιπτώσεις χρησίμευαν και για να κάθονται οι κωπηλάτες του πλοίου.