Βυζαντινός Δρόμων (600-1100 μ.Χ)

Ο δρόμων αποτελεί το θεμέλιο για έναν νέο κύκλο ναυπηγικής εξέλιξης. Απόγονος της τριήρους και πρόγονος της γαλέρας γίνεται η κύρια μονάδα μάχης του ναυτικού της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Άρχισε την πορεία του σαν ελαφρύ κωπήλατο σκάφος με μια σειρά κουπιά και βοηθητική ιστιοφορία, για να εξελιχθεί σ’ ένα μεγάλο και ισχυρά εξοπλισμένο πολεμικό με δύο σειρές 25 κουπιών από κάθε πλευρά, δύο κατάρτια με τρίγωνα και πλήρωμα που έφτανε τους 300 άντρες.

Εξοπλισμένο δε με το περίφημο υγρό πυρ, έγινε ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος της Μεσογείου εδραιώνοντας τη ναυτική κυριαρχία του Βυζαντινού κράτους.