Καταδρομική Κορβέτα (1821)

Η κορβέτα αποτελούσε τη μεγαλύτερη μονάδα μάχης του προεπαναστατικού και επαναστατικού στόλου. Ένας τύπος πλοίου ανάμεσα στην φρεγάτα και στον πάρωνα.

. Ελαφρύ, ταχύτατο και ευέλικτο, κατάλληλο για επιδρομές πλοίο με 24- 34 πυροβόλα, 35 περίπου μέτρα μήκος, 400 και πλέον τόνους εκτόπισμα και πλήρωμα 150- 200 ανδρών, ανάλογα με τα κανόνια που έφερε το πλοίο. Τα πυροβόλα του, όπως και τα περισσότερα πυροβόλα των πλοίων του αγώνα, ήταν ελαφρά πυροβόλα 14- 18 λίτρων.

Οι περισσότερες ελληνικές κορβέτες έφεραν τα πυροβόλα τους στο επάνω κατάστρωμα. Υπήρχαν όμως κορβέτες που είχαν κατάφρακτα πυροβολεία με 32- 34 συνολικά κανόνια, 24 στο κατάφρακτο κατάστρωμα και 8- 10 στο επάνω κατάστρωμα. Σε πολλές περιπτώσεις, στη διάρκεια του Αγώνα, κορβέτες ονομάζονταν και δικάταρτα πλοία, και αυτό γιατί τα πλοία αυτά διέθεταν την ιστιοφορία (με την αύξηση των ιστίων τους στα δύο κατάρτια) της τρικάταρτης κορβέτας, αλλά και τον ισχυρό οπλισμό της, όπως τα μεγάλα μπρίκια. Όλα αυτά τα πλοία, που είχαν ιστιοφορία φρεγάτας και οπλισμό κορβέτας, τα ονόμαζαν «χονδρές κορβέτες».