Ελληνιστική Πολυήρης (300-100 πχ)

Τα μεγάλα ελληνιστικά πλοία είναι καταλληλότερα στο να αντιμετωπίζουν τις ανοιχτές θάλασσες. Η αύξηση  του βάρους και του ύψους καθώς και η ενίσχυση του σκαριού και των ζωστήρων παρέχουν στο πλοίο μεγαλύτερη προστασία από τη εχθρική έφοδο και τον εμβολισμό.

Κυριότερα δε η αύξηση της παρεξειρεσίας και του πλάτους κατ’ επέκταση και του καταστρώματος δίνει τη δυνατότητα επιβίβασης πολλών μάχιμων ανδρών και βαλλιστικών μηχανών.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής υψηλών πύργων από όπου οι οπλίτες μπορούν να πλήττουν με ασφάλεια τα πληρώματα των αντίπαλων πλοίων, που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Χρησιμοποιούνται από όλους τους Ηγεμόνες της Ελληνιστικής περιόδου, όχι μόνο σαν πολεμικά, αλλά και σαν το βασικό μέσον μεταφοράς τους στα διάφορα ειρηνικά και εθιμοτυπικά τους ταξίδια.